North West University NWU Masters Bursary 2022

By | May 4, 2021

North West University NWU Masters Bursary 2022

North West University NWU Masters Bursary 2022 – See Details Below:

Bursary value

Full Time: R26 000 per year/jaar
Part-Time: R13 000 per year/jaar

Application Form 2022

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

Progress Report template – to be completed by your Study leader

See Also: North West University NWU Undergraduate Online Application

Note to all students:

 • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
 • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
 • All fields are compulsory
 • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.
 • Beurswaarde

  Voltyds: R26 000 per year/jaar
  Deeltyds: R13 000 per year/jaar

  Aansoekvorm 2020

  Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

  EERSTE JAAR van die Meesters graad

  Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

  TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

  Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir ‘n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan – wat deur u Studieleier ingevul moet word.

  Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen ‘n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie.

Quick Links:

1.North West University NWU Online Application

2.North West University NWU Undergraduate Online Application

3.North West University NWU Postgraduate Online Application

4.North West University NWU Application Form

5.North West University NWU Undergraduate Application Form

6.North West University NWU Postgraduate Application Form

7.North West University NWU International student Application

8.North West University NWU Application Status

9.North West University NWU Online Application Status

10.Apply at North West University NWU

COURSES

11.North West University NWU Courses Offered

FEES STRUCTURE, BURSARIES AND SCHOLARSHIPS

12.North West University NWU Fees

13.North West University NWU Fees Office Contact

14.North West University NWU Bursary and Loan

14.North West University NWU Undergraduate Bursaries

15.North West University NWU Postgraduate Bursary Scheme

16.North West University NWU Masters Bursary

17.North West University NWU Doctoral Bursary

18.North West University NWU Postgraduate Merit Bursary

19.North West University NWU NSFAS Funding

20.North West University NWU Scholarship

21.North West University NWU Banking Details

22.North West University NWU Registration Fee

PROSPECTUS

23.North West University NWU Prospectus

24.North West University NWU Undergraduate Prospectus

25.North West University NWU Postgraduate Prospectus

26.North West University NWU Potchefstroom Prospectus

27.North West University NWU Mahikeng Campus prospectus

28.North West University Vaal Triangle Campus Prospectus

CONTACTS, LOCATION AND CAMPUSES

29.North West University NWU Contact Address

30.North West University NWU Campuses and Branches

31.North West University Vanderbijlpark Campus

ADMISSION REQUIREMENTS AND REGISTRATIONS 

32.North West University NWU Postgraduate Registration

33.North West University NWU Registration

34.North West University NWU Readmission

35.North West University NWU Brochure

36.North West University NWU Admission Requirements

37.North West University NWU Undergraduate Admission Requirements

ACADEMICS

38.North West University NWU Faculty

39.North West University NWU Acceptance letter

40.North West University NWU Student Portal Login

41.North West University NWU Application Closing Date

42.North West University NWU Accommodation

43.North West University NWU Assessment.

44.North West University NWU Undergraduate Assessment

45.North West University NWU Careers

46. North West University NWU Blackboard Learn Login

47.North West University NWU Open Distance Learning 

48.North West University NWU World Ranking 

49.North West University NWU History

50.North West University Examinations

51.North West University NWU Tenders

52.North West University NWU Graduation List

53.North West University NWU Graduation Ceremony Date

54.North West University NWU Job Vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *